‘Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır.’
William Godwin

Hakkımızda

Aldağ Hukuk, uzmanlaşan kadrosuyla ve akademisyen desteğiyle birlikte sistemli bir bütünlükle çalışmalarını sürdürmektedir. Hukuk Büromuz, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerini kullanır. Hukuk büromuz, birlikte çalıştığı diğer illerdeki hukuk büroları vasıtasıyla, müvekkillerin Türkiye’nin 11 ilindeki avukat ihtiyacına cevap verebilmektedir. 11 ilde yer alan çözüm ortaklarımız ile hukuki ihtilafların çözümlenmesi ya da danışmanlık hizmetlerinin kapsamı oldukça genişlemektedir. Geniş bilgi ve tecrübelerimiz gerekli olduğunda uygun ve pratik bir şekilde hizmet vermemizi sağlayan etkin teknoloji kullanımı ile desteklenmektedir.

Aldağ Hukuk Bürosu, başta Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Hatay, Samsun, Konya, Karaman, Diyarbakır, Kayseri, Nevşehir olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde işbirliği halinde olduğu hukuk bürolarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

free Template by ProBootstrap.com free Template by ProBootstrap.com

Makaleler

Çeşitli hukuki uyuşmazlıklar ve doktrine ilişkin konular hakkındaki yazılarımıza ulaşabilirsiniz.

İncele

Çalışma Alanları

free Template by ProBootstrap.com free Template by ProBootstrap.com

Ortak girişim, konsorsiyum ve hissedarlık sözleşmelerinin müzakere edilmesi, hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konması

Şirketlerin hisse ve/veya varlıklarının alınması ve satılması

Müvekkillerin birleşmeler ve devralmalarla ilgili hususlarda mahkemeler ve kamu kurumları nezdinde temsil edilmesi

Satış, pazarlama, konsinye, hissedarlık, gizlilik, tedarik, üretim, lisans, distribütörlük, acentelik sözleşmeleri ve mutabakat belgeleri gibi çeşitli yerel ve uluslararası sözleşmelerin müzakerelerinin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konulması

Türkiye'de veya başka yerlerde Türk veya yabancı yatırımcılar tarafından yeni ticari işletmelerin kurulması da dahil olmak üzere şirket ana sözleşmesi gibi şirket belgelerine ilişkin müzakerelerin yürütülmesi ve belgelerin hazırlanması

Temsilcilerin sorumluluğu ve mevzuata uyum da dahil olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere kurumsal yönetim ve kontrol konularında yardımcı olunması

Uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin müzakerelerin yürütülmesi

Stratejik iş planlarına ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

Limited ve Anonim şirletlerin yönetim kadrosu, insan kaynakları ve muhasebe birimlerine hukuki danışmanlık, hukuk dışı işlemlerin hukuki dayanaklara bağlanması konusunda danışmanlık hizmetleri

Müvekkillerin insan kaynakları departmanlarında özlük dosyalarının hukuka uygun olarak tutulması, yönetim kurulu kararlarına ilişkin avukatlık hizmetleri

İş sözleşmelerinin işyerindeki çalışma modellerine uygun olarak hazırlanması ve Yargıtay içtihatlarına göre işyeri ve iş yaşamının gelişen koşullara uyarlanması

İşyeri çalışma yöntemlerine yönelik prosedür/yönetmeliklerin hazırlanması ve günün gelişen koşullarına göre revize edilmesi

İşverenlerin personelleri ile ilgili iş hukuku süreçlerinin işletilmesinde insan kaynaklarına olay bazında görüş verilmesi

İşveren adına Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine katılım sağlanması ve sürecin yürütülmesi

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz şirketlerin insan kaynakları departmanlarıyla koordineli olarak çalışmalar sürdürerek, insan kaynakları hizmetlerinin hukuki temellere oturtulmasını sağlamak

Toplu İş Sözleşmesi uygulamalarında yönlendirici danışmanlık verilmesi

İşverenlerin sendikalar ile ilişkilerinin hukuki zeminde yönetiminin sağlanma

Büromuz Türk ve yabancı birey ve şirketlere ve gerçek kişilere Türkiye’de sahip oldukları alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu noktada temel hedefimiz, müvekkilimizin alacağına en çabuk, en etkin ve en az masraflı şekilde kavuşmasıdır. Bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri müvekkillerimize vermekteyiz:

- Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi

- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takiplerinin Başlatılması

- İhtiyati Haciz ve Tedbir Kararlarının Alınması İçin Yapılan Başvurular

- Takibin İptali, Ödeme Emri - İcra Emrinin İptali Davaları

- İcra Davaları

- Menfi Tespit Davaları

- İflas Yoluyla icra Takibi ve İflas Davaları

- Ticari Şirketler İçin İflasın Ertelenmesi Başvuruları

- İcra Ceza Davaları (Taahhüdü İhlal, Nafaka, Malvarlığını Azaltma, İflas vb.)

Ofisimiz Ticaret hukuku alanında hukuki danışmanlık sağlamakta olup, Avrupa’da doğrudan veya dolaylı yatırım yapmak isteyen Türk firmalarına ve Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen başta İspanyol ve İngiliz olmak üzere tüm Avrupa firmalarına hukuki danışmanlık sunmaktayız.

Bu hukuki danışmanlık içerisinde hem Ankara’da hem de İzmir’de ve Türkiye’nin birçok yerinde bulunan gerçek/tüzel kişi müvekkillerimize, uluslararası fuar danışmanlığı, dış ticaret danışmanlığı, uluslararası ihracat ve ithalat danışmanlığı ve tüm bunların süreçlerinin yönetimi, hem yabancı ulus hukuku hem de Türk hukukuna uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 14 Yıllık Dış Ticaret danışmanlık deneyimimiz ile, Türkiye’de yerli ve yabancı müvekkillerimize hukuki-ticari danışmanlık sağlamaktayız.

İspanya ve İngiltere başta olmak üzere, Avrupa’da şirket kurma, birleşme ve devralma, temsilcilik ofisi veya şube açma, işlemleri uzmanlık alanlarımızdandır. Ayrıca İngiliz ve İspanyol yabancılar hukuku, göçmenlik mevzuatı hakkında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Türk firmaların, Avrupa firmalarından olan alacaklarının tahsilat sürecinde yardımcı olmakla birlikte Avrupa ve Türk Mahkemeleri huzurunda İngilizce, İspanyolca, Almanca, İtalyanca ve ayrıca Ukraynaca ve Rusça - Türkçe dillerinde hukuki danışmanlık.

Uzmanlık alanlarımız başında uluslararası sözleşmelerin Avrupa, ve Türk Hukukuna uygunluklarını uluslararası normlar çerçevesinde denetlemek, bu ilişkiden dolayı ileride doğabilecek olası ihtilafların çözümü yer almaktadır. Yetkili mahkemenin Avrupa’da ya da Avrupa’da yer alan ülkelerden biri olduğu ancak uygulanacak hukukun Türk Hukuku olduğu durumlarda da özellikle Türk Ticaret ve Borçlar hukuku hakkında davaya sunulacak görüş ve öneriler hazırlamaktır.

Boşanma ve ferilerine ilişkin tüm hukuki süreçte avukatlık hizmetleri (Boşanma, nafaka, velayet davaları)

Hakkınızda açılmış ya da şikayetçi sıfatıyla taraf olacağınız tüm soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibi

İletişimbasvuru@aldaghukuk.com / bilgi@aldaghukuk.com

0312 217 6919
Konutkent Mah. 3035. Cad. Suit Tower No:74/B, 84 Çankaya/AnkaraBu websitesi içinde yayımlanan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir yasal ya da profesyonel tavsiye niteliği taşımamaktadır. Sitenin herhangi bir şekilde avukat-müvekkil ilişkisi kurduğu düşünülmemelidir. Bu sitede yer alan bilgiler Avukatlık Meslek İlkeleri’ne, Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak hazırlanmıştır.